O společnosti

ARMOSPOL CZ s.r.o.

Byla založena v roce 1994 jako soukromý subjekt zabývající se v počátcích svojí činnosti pouze zpracováním betonářských ocelí na betonářské armatury. Ke vzniku společnosti přispěla nabídka k odkoupení technologické linky na zpracování betonářské oceli fy Peddinghaus včetně haly a jeřábu od společnosti Spilberg a.s., jež zprivatizovala část majetku společnosti IPS s.p.

Dynamický rozvoj společnosti se začíná tradovat od r. 1995, kdy společnost dosáhla téměř dvojnásobného obratu proti předešlému roku a stabilizovala kádr v počtu 12 zaměstnanců. V této době se společnost začíná orientovat už i na kompletní dodávku a montáž betonářských výztuží na mnoha brněnských i mimobrněnských zakázkách.Tento krok si vynutil potřebu navázání trvalé spolupráce s firmami, dodávajícími veškerý doplňkový sortiment pro monolitické betonové konstrukce.

Největší z těchto našich dodavatelských firem je firma Želex a dále Dis-Tech s.r.o dovážející do ČR distanční a doplňkové prvky německých fy Reuss, Schöck, Leschuplast, Nevoga atd. Dalšími  neméně významnými firmami, s níž jsme navázali plodnou spolupráci v r. 1998, jsou firmy Schöck a Halfen zabývající se prodejem prvků pro přerušení tepelných mostů, smykových trnů do dilatačních spar a smykové výztuže.

Společnost od svého založení prochází zatím každoročně cestou zvyšování celkového objemu výroby při udržení požadované kvality, k čemuž nás neustále nutí spolupráce s tak významnými firmami jako např. Imos Brno a.s, Firesta a.s., Komfort a.s., Subterra a.s. a dalšími.

Cílem společnosti je udržení si významné pozice v rámci své podnikatelské činnosti v podmínkách silného konkurenčního boje u všech našich obchodních partnerů . Množství námi realizovaných " velkých zakázek" je dokladem o tom, že víme co chceme a jak toho dosáhnout. Příslibem do budoucna je podpis několika významných kontraktů zajišťujících nám odbyt a dobré výsledky i v dalších letech.

Betonářské výztuže a betonářská ocel
pro betonové konstrukce
© 2024 ARMOSPOL CZ s.r.o. | Vyrobilo studio FORMEDIA CZ s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů
phone