Dodávka smykových výztuží na propíchnutí

Zabudované smykové trny zajišťují optimálnější přenos sil oproti tradičním řešením

úsporné bednění a cena výztuže
optimální využití prostoru
volná dispozice objektů
redukovaná výška podlaží

Izolace proti kročejovému hluku

Dobré zvukové odizolování patří dnes k náročným technickým kvalitám objektu. Používá se pro dodatečné zvukové odizolování u stávajících schodišť v novostavbách i při rekonstrukcích. Provede se přerušení zvukové vazby mezi schodištěm a dalšími konstrukcemi v kombinaci s plovoucí podlahou na podestách. 

Betonářské výztuže a betonářská ocel
pro betonové konstrukce
© 2024 ARMOSPOL CZ s.r.o. | Vyrobilo studio FORMEDIA CZ s.r.o.
Zásady ochrany osobních údajů
phone