Skip to main content
Armospol - Konstrukce, Betonářské výztuže, Ocel
Výroba a prodej betonářské výztuže
 
 
 
 
 
 

O společnosti

Společnost ARMOSPOL CZ s.r.o.

Byla založena v roce 1994 jako soukromý subjekt zabývající se v počátcích svojí činnosti pouze zpracováním betonářských ocelí na betonářské armatury. Ke vzniku společnosti přispěla nabídka k odkoupení technologické linky na zpracování betonářské oceli fy Peddinghaus včetně haly a jeřábu od společnosti Spilberg a.s., jež zprivatizovala část majetku společnosti IPS s.p.

Dynamický rozvoj společnosti se začíná tradovat od r. 1995, kdy společnost dosáhla téměř dvojnásobného obratu proti předešlému roku a stabilizovala kádr v počtu 12 zaměstnanců. V této době se společnost začíná orientovat už i na kompletní dodávku a montáž betonářských výztuží na mnoha brněnských i mimobrněnských zakázkách.Tento krok si vynutil potřebu navázání trvalé spolupráce s firmami, dodávajícími veškerý doplňkový sortiment pro monolitické betonové konstrukce. Největší z těchto našich dodavatelských firem je firma Dis-Tech s.r.o  dovážející do ČR distanční a doplňkové prvky německých fy Reuss, Schöck, Leschuplast atd.  a  firma Želex s.r.o. Další neméně významnou firmou, s níž jsme navázali plodnou spolupráci v r. 1998, je firma Wespo Bohemia s.r.o zabývající se prodejem prvků pro přerušení tepelných mostů, smykových trnů do dilatačních spar a smykové výztuže firmy Schöck a Halfen-Deha.

Společnost od svého založení prochází zatím každoročně cestou zvyšování celkového objemu výroby při udržení požadované kvality, k čemuž nás neustále nutí spolupráce s tak významnými firmami jako např. Imos Brno a.s, Firesta a.s., Subterra a.s. a dalšími.

Cílem společnosti je udržení si významné pozice v rámci své podnikatelské činnosti v podmínkách silného konkurenčního boje u všech našich obchodních partnerů . Množství námi realizovaných " velkých zakázek " je dokladem o tom, že víme co chceme a jak toho dosáhnout. Příslibem do budoucna je podpis několika významných kontraktů zajišťujících nám odbyt a dobré výsledky i v dalších letech.

 

Jsme zapsání v registru solventních firemJsme zapsáni v registru solventních firem

Certifikát ověřená firmaARMOSPOL CZ s.r.o. - ekatalog.czBetonářská ocel, betonářská výztuž - ekatalog.cz