Skip to main content
Armospol - Konstrukce, Betonářské výztuže, Ocel
Výroba a prodej betonářské výztuže
 
 
 
 
 
 

>Nabídka<

Obsah činnosti naší firmy:

 1. Dodávka a montáž betonářských výztuží pro monolitické betonové konstrukce

 2. Dodávka doplňkových prvků pro monolitické betonové konstrukce

  • distanční prvky z plastů a oceli

  • distanční prvky z vláknobetonu

  • distanční prvky pro bednění

  • pracovní spáry

  • ztracené bednění

  • těsnění

  • tkanina na bednění

 3. Prvky pro napojení výztuží pomocí zpětných ohybů

  • dvouřadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěny Dvouřadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěnyukázka

  • jednořadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěny Jednořadový zpětný ohyb k napojení stěn nebo stropu na stěnyukázka

 4. Dodávka prvků pro přerušení tepelných mostů monolitických betonových konstrukcí (Schöck, Mea)

  Řešení tepelných mostů Řešení tepelných mostůukázka

  Patří už dávno ke standartu mnoha stavebních projektů. Nabízí komplexní řešení po technické, finanční a estetické stránce pro konzolovité stavební prvky. Je zde výrazně snížené riziko vzniku škod na stavbách a zamezeno vzniku plísní. Další předností je umožnění náročných architektonických řešení stavebních detailů v jakýchkoliv alternativách.

  Přednosti:

  • ideální přerušení tepelných mostů

  • ideální tepelná izolace

  • zaručená statická únosnost

  • prvky pro všechny konstrukční detaily

  • vysoká požární odolnost

 5. Dodávka smykových výztuží na propíchnutí  Dodávka smykových výztuží na propíchnutíukázka

  • Zabudované smykové trny zajišťují optimálnější přenos sil oproti tradičním řešením.

  Přednost:

  • úsporné bednění a cena výztuže

  • optimální využití prostoru

  • volná dispozice objektů

  • redukovaná výška podlaží

  Izolace proti kročejovému hluku

  Dobré zvukové odizolování patří dnes k náročným technickým kvalitám objektu. Izolace proti kročejovému hluku ukázka. Používá se pro dodatečné zvukové odizolování u stávajících schodišť v novostavbách i při rekonstrukcích. Provede se přerušení zvukové vazby mezi schodištěm a dalšími konstrukcemi v kombinaci s plovoucí podlahou na podestách.  dodatečné zvukové odizolování u stávajících schodišťukázka

  • prvotřídní zvuková izolace

  • vysoká míra stupně kročejové
   neprůzvučnosti

  • optimální připojení k dalším stavebním prvkům

  • použití pro prefabrikované i monolitické schodiště

 6. Systém pro dilatační spáry

  • smykové trny  Systém pro dilatační spáry ukázka.